14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”
14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”

14k Two-Tone Gold XoXo Bracelet 6.4g 8”

Regular price $384.99
/

14k Two-Tone. White & Yellow Gold
XoXo Bracelet
6.4g
Around 8” L
Around 5.1mm W